24-28.10.2022, 9:30-11:30 
Inspirujące wydarzenia i warsztaty w gorących tematach zrównoważonego biznesu & ESG, w których możesz wziąć udział bezpłatnie. I to wszystko w formule do 2 godzin. Codziennie od 9:30 do 11:30 w dniach 24-28.10.2022

 Poznaj program i prelegentów! 
poniedziałek
godz. 9:30 - 11:30
Webinar
24.10.2022
Pierwszego dnia TOB2022 skupimy się na najbardziej gorących tematach dla dużych spółek.

W programie:

# ESG - perspektywa zarządu - panel 
- Agnieszka Orłowska, Dyrektor Zarządzająca, Olympus Business Services Sp. z o.o.
- Wojciech Wieroński, Członek Rady, CIMA

# Niezależna ocena i certyfikacja w zarządzaniu ESG
- Marek Szolc, Methodology & Research Expert, EcoVadis

# Wyzwania zrównoważonych finansów w sektorze bankowym. Szanse i wyzwania na linii bank-klient korporacyjny
- Tycjan Bielecki, Tribe Leader dla Tribe ESG i Ekosystemów rozwiązań dla domu, Santander Bank Polska S.A.
- Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich.
- Sylwia Wochal, Dyrektor ds. ESG w Pionie Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski
Strategia i zrównoważone finansowanie 
wtorek
godz. 9:30 - 11:30
Webinar
25.10.2022
Drugi dzień TOB2022 poświęcimy klarownej komunikacji spółki i praktyk raportowania.

W programie:

# Status dyrektywy CSRD i możliwości przygotowania Twojej spółki do niej
- Liliana Anam, CEO, CSRinfo

# Rozwiązania wspierające automatyzację i digitalizację raportów ESG 
- Krzysztofa Bełz, BU Menadżer ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju, Coca-Cola HBC
- Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa Raben
- Marcin Głąbek, Ekspert Ochrony Środowiska, PKP ENERGETYKA S.A.

# Perspektywa na raportowanie ESG służb finansowych
- Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
Raportowanie ESG
# 'Rollercoaster śladu węglowego – praktycy odkrywają karty' - warsztat
- Anna Gallus, Zastępca Dyrektora Obszaru Biznes, Lider zespołu konsulting dla przedsiębiorstw, Atmoterm S.A.
- Dorota Linek, Kierownik projektów, Atmoterm S.A.

TOB EXTRA
godz. 12:00 - 13:00
Webinar
środa
godz. 9:30 - 11:30
Webinar
26.10.2022
Trzeci dzień TOB2022 poświęcony będzie tematyce ryzyk klimatycznych i bioróżnorodności 

W programie:

# 'Różnorodność biologiczna - o czym musi wiedzieć biznes?' - prezentacja
- Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)

# Rola ryzyk ESG w transformacji biznesu oraz praktyki dotyczące ryzyk klimatycznych i środowiskowych - prezentacja
- Ewa Zamościńska, Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo

# Rozwiązania dotyczące bioróżnorodności w dużych spółkach - panel dyskusyjny
- Magdalena Sułek-Domańska, Managerka ds. Zrównoważonego Rozwoju i PR, Global Cosmed S.A.
- Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG S.A.

# Ścieżki dekarbonizacji w praktyce LPP - wywiad
- Aleksandra Pawelec, Starsza Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP
Ryzyka klimatyczne i wyzwania dotyczące bioróżnorodności
# 'Fakty i mity na temat bioróżnorodności' - warsztat
- Katarzyna Udrycka, Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności
TOB EXTRA
godz. 12:00 - 13:00
Webinar
czwartek
godz. 9:30 - 11:30
Webinar
27.10.2022
W czwartym dniu TOB2022 będziemy rozmawiać o istotnych kwestiach społecznych

W programie:

# Kryteria społeczne w ocenie spółek - panel dyskusyjny
- Robert Adamczyk, Główny specjalista środowiskowy, Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju (EBOiR)
- Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka 
i Biznesu
- Dr Tomasz Karol Wiśniewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

# Status i wyzwania dotyczące dyrektywy CSDD nt. należytej staranności - wywiad
- Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Fundacji Frank Bold 

# 'Jak wykorzystać potencjał różnorodności i inkluzji?' - prezentacja
- Marzena Strzelczak, Prezeska zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe

# ‘Wdrażanie polityk społecznych – polityka poszanowania praw człowieka i D&I 
w LPP’ - case study
- Małgorzata Chrzanowska-Rokacz, Ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem, LPP
- Patrycja Zbytniewska, Prezeska Fundacji LPP, Liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego, LPP
Kryteria społeczne w ocenie i praktykach spółek
# 'Jak tworzyć skuteczne kampanie edukacyjne – praktyczne aspekty i case study' - warsztat
- Anna Kamińska, Specjalista ds. projektów edukacyjnych i marketingowych, Rekopol
TOB EXTRA
godz. 12:00 - 13:00
Webinar
piątek
godz. 9:30 - 11:30
Webinar
28.10.2022
Ostatni dzień TOB2022 poświęcimy na zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk firm oraz wskażemy kierunki rozwoju zawodu eksperta ESG/CSR.

W programie przewidujemy:

# 'Rozwój ESG w firmie - najlepsze praktyki PKN ORLEN’ - wywiad
-Marcelina Wojciechowska, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju, PKN ORLEN

# Budowanie świadomości, kompetencji i wiedzy w spółce na temat ESG - prezentacja
- Liliana Anam, CEO, CSRinfo

# Innowacje w ESG - model zarządzania ING Banku Śląskiego
-Joanna Sobótka-Klimczak, Expert - Sustainability, Centrum Eksperckie ESG Innowacje, ING Bank Śląski

# Analiza przyszłości zawodu menedżera/ki ESG/CSO - panel dyskusyjny
- Magda Andrejczuk, Senior Sustainability & ESG Expert, Allegro
- Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu, Diagnostyka SA
- Karolina Studniarek, Senior ESG Manager, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie

Centra kompetencyjne ESG w spółce 
i rola menedżera/ki ESG
+48
Zarejestruj się już dzisiaj! To zajmie minutę.
Robert Adamczyk, Główny specjalista środowiskowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
W Banku Robert zajmuje się analizą ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w Europie Centralno - Środkowej, jak również w byłych Republikach Związku Radzieckiego. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomię oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Disclosure) oraz Climate Bonds Initiative (CBI). Robert opracowywał wytyczne dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW).
Do 2004 roku Robert był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), działu który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku pracował głownie w Europie Centralno- Środkowej. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment), asesorem środowiskowym oraz członkiem RICS Europe (Royal Institution of Chartered Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kątem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.
PRELEGENCI
Liliana Anam, CEO, CSRinfo
Założycielka i CEO firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Doradza w zarządzaniu ESG i zrównoważonym biznesem. Wraz z zespołem CSRinfo pomaga dużym i notowanym spółkom osiągnąć standardy zrównoważonego rozwoju i ESG, wymagane przez inwestorów, klientów i regulatorów. Doradza w zakresie strategii i polityk ESG. 
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych, publikacji, pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG. w Collegium Civitas w Warszawie (w listopadzie 
2022 r. rozpoczyna się XIX edycja studiów).
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN.Członkini rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wyróżniona przez Forbes Women na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce (2021).
Magda Andrejczuk, Senior Sustainability & ESG Expert, Allegro
Magda jest zawodowo związana z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem niezmiennie od 2010 roku. W Allegro zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, a także m.in. współpracą z partnerami zewnętrznymi. Wcześniej ten temat rozwijała w Agorze, gdzie odpowiadała za CSR, kodeks etyki oraz komunikację. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu była zaś Menedżerką Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności. Absolwentka socjologii i ekonomii oraz studiów doktoranckich na SGH. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych. Wykładowczyni na takich uczelniach jak: Szkoła Główna Handlowa, SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego.
Krzysztofa Bełz, BU Menadżer ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju, Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Od wielu lat zajmuje się obszarem ESG w różnych branżach. Odpowiadała za proces tworzenia i wdrażania strategii ESG, wprowadzała polityki oceny ryzyka pozafinansowego, standardy raportowania oraz prowadzenia dialogu z interesariuszami. Wdrażała programy i szkolenia z zakresu etyki oraz Diversity&Inclusion. Współpracowała z platformami akceleratorami startupów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Fanka budowania partnerstw na rzecz lepszej przyszłości. Obecnie w Coca-Cola HBC Polska 
i Kraje Bałtyckie.
Tycjan Bielecki, Tribe Leader dla Tribe ESG i Ekosystemów rozwiązań dla domu, Santander Bank Polska S.A.
Związany z sektorem finansowym od ponad 20 lat, pracując w Warszawie, Londynie i Lizbonie. Zdobywał doświadczenie w wiodących globalnych firmach z sektora finansowego (Citibank, Moody’s Investors Service, Deutsche Bank, Textron) we wszystkich segmentach rynku od bankowości inwestycyjnej do detalicznej i na wielu rynkach regionu EMEA, w tym w krajach Europy Wschodniej, Izraelu 
i Pakistanie, w rolach wykonawczych i nadzorczych (niezależny członek rad nadzorczych).
Przez 13 lat koncentrujący się na produktach i procesach kredytowych we wszystkich cyklach ich życia rynkowego w Deutsche Bank Polska S.A. Od 2019 roku niezależny członek rady nadzorczej Eurorating, jedynej agencji ratingowej (CRA) o rodowodzie Europy Centralnej i Wschodniej, certyfikowanej przez ESMA dla obszaru Unii Europejskiej. Od września 2022 na stanowisku Tribe Leader dla Tribe ESG i Ekosystemów rozwiązań dla domu w Santander Bank Polska S.A..
Pasjonat praktycznych wymiarów tematyki ESG postrzegający je jako szansę systemową dla sektora finansowego i całego ekosystemu gospodarczego w szczególności w zakresie budynków i efektywności energetycznej gospodarstw indywidualnych. Członek prezydium wszystkich istotnych grup roboczych dot. zrównoważonego finansowania w Polsce oraz jeden z 3 polskich przedstawicieli w Chief Sustainable Officers forum przy European Banking Federation.
Absolwent Szkoły Głównej w Warszawie oraz Sustainable Finance na University of Cambridge.
Małgorzata Chrzanowska-Rokacz, Ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem, LPP
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru CSR i ESG. Koordynatorka prac nad przygotowaniem Polityki Praw Człowieka oraz Polityki Różnorodności polskiego producenta odzieży. Odpowiedzialna za zarządzanie systemem etycznym Grupy LPP oraz implementację procedur związanych z wypełnieniem wytycznych dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów. Inicjatorka współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz projektów z obszaru wolontariatu pracowniczego.
Absolwentka kierunku Stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.
Anna Gallus, Zastępca Dyrektora Obszaru Biznes, Lider zespołu konsulting dla przedsiębiorstw, Atmoterm S.A. 
Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie podyplomowych studiów samorządu terytorialnego.
Od ponad 13 lat pracuje w Atmoterm SA. W pierwszych latach pracy opracowywała dokumentacje dla organów administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli. W tym czasie współtworzyła również serwis prawny w ochronie środowiska Ekowiedza.pl dedykowany przedsiębiorcom. Zdobyte doświadczenie i kompetencje przełożyły się w kolejnych latach na zmianę zakresu realizowanych prac z obsługi klienta administracyjnego na biznesowego. Od ponad 7 lat prowadzi i rozwija program konsulting dla przedsiębiorstw. Jednym z głównych priorytetów jej działań jest obliczanie śladu węglowego w sektorze biznesu. W tym zakresie rozwija także e-usługi współtworząc platformę do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com. Doradza jak dążyć do osiągnięcia konkurencyjności klimatycznej, zajmuje się również tematyką ESG. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem wraz z zespołem wykonuje także specjalistyczne analizy prawno-środowiskowe odpowiadające na indywidualne potrzeby biznesu, wspiera inwestorów prowadząc kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem zarządzania ryzykami środowiskowymi w całym procesie inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym.

Marcin Głąbek – Ekspert Ochrony Środowiska, PKP ENERGETYKA S.A.
Absolwent Politechniki Śląskiej na Kierunku Zarządzania Środowiskiem oraz w zakresie studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Początki pracy zawodowej związał z branżą gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi, 
a następnie z zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem w branży budownictwa infrastrukturalnego w Budimex SA. oraz Trakcja SA.
Od 7 lat zajmuje się budowaniem i realizacją strategii zrównoważonego rozwoju koncentrując się na obszarach zmian klimatu, śladu wodnego, gospodarki obiegu zamkniętego i bioróżnorodności. Obecnie koordynuje wdrożenie i realizację programu neutralności klimatycznej i zeroemisyjności w ramach Filaru „Polska Zielona Kolej" w Strategii 2030 PKP Energetyka SA.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa Raben
Odpowiada za realizację i komunikację Strategii Zrównoważonego Rozwoju, raportowanie wskaźników niefinansowych na poziomie Grupy, wdrożenie Polityki Środowiskowo-Klimatycznej na poziomie Grupy oraz relacje z kluczowymi klientami Grupy Raben. 
Z obszarem ESG w dużych firmach związana od 6 lat. 
Walka o równouprawnienie kobiet, troska o klimat i bioróżnorodność, to nie tylko cele biznesowe ale przed wszystkim życiowe motto.
Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
Związana z szeroko pojętymi finansami od 9 lat. W tym czasie odpowiedzialna była za kształtowanie strategii edukacyjnej ACCA 
w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także na pograniczu trzeciego sektora i biznesu, w ramach projektów realizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii, Inwestycje Społeczne i Business Centre Club. 
Umie finansistom wyjaśnić znaczenie ESG a ekspertom z zakresu zrównoważonego rozwoju meandry finansów, na tym właśnie skupi się podczas swojego wystąpienia. 
Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich. 
Reprezentuje polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej. W ramach Federacji bierze dział w pracach Komitetu ds. Bankowości Detalicznej oraz kilku grup roboczych dotyczących rynków finansowych oraz zrównoważonego finansowania.
Od lipca 2013 roku był członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przy ACI Polska. Po zmianie administratora od 2016 jest członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w ramach GPW Benchmark SA.
Od czerwca 2013 roku jest członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP (w latach 2013-2020 Przewodniczący, a od 2020 Zastępca Przewodniczącego).
Anna Kamińska, Specjalista ds. projektów edukacyjnych i marketingowych w Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.
Od ponad 6 lat zawodowo związana z edukacją ekologiczną na temat opakowań, segregacji odpadów, świadomych zakupów. Absolwentka studiów z zakresu nowych mediów oraz podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas. Koordynator 
i twórca projektów CSR w zakresie edukacji ekologicznej dla największych marek branży FMCG, m.in. Działaj z imPETem!, Miecia, Re_kologia. Prowadzi również m.in. pogadanki i warsztaty dla dzieci i dorosłych, szkolenia i webinaria dla przedsiębiorców.
Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu, Diagnostyka S.A.  
Menedżerka medyczna od 1991. Absolwentka Wydziału Chemii UJ, ukończyła także studia podyplomowe z informatyki na UJ oraz zarzadzania personelem na AGH, a także liczne szkolenia z zarządzania. Prowadziła wiele wdrożeń rozległych systemów informatycznych w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ekspertka w zakresie analizy kosztów działalności jednostek medycznych a w szczególności medycznych laboratoriów diagnostycznych. Przez 9 lat w Zarządzie Diagnostyka SA była odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne i nadzór nad siecią ponad 120 laboratoriów medycznych, w tym największych w Polsce. 
W tym czasie Diagnostyka stała się liderem w branży diagnostyki medycznej.
W ramach Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej od 6-ciu lat przewodniczy Forum Medycyny Laboratoryjnej, które zrzesza, obok Diagnostyka SA, największe pozostałe firmy prowadzące niepubliczne laboratoria medyczne w Polsce. Celem działalności jest inicjowanie a także konsultacje ustaw i rozporządzeń wpływających na działalność diagnostyki laboratoryjnej.
Obecnie jako Pełnomocnik Zarządu Diagnostyki SA odpowiada za przygotowanie Spółki do raportowania ESG zgodnie z Dyrektywą CSRD. W 2021 roku opublikowany został pierwszy raport ESG Diagnostyka SA za 2020r.
Bartosz Kwiatkowski, prawnik, dyrektor Fundacji Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
Autor opracowań i analiz w obszarze odpowiedzialnego biznesu, m.in. raportu krajowego przygotowanego dla Komisji Europejskiej 
w ramach opracowania Study on due diligence requirements through the supply chain (2020), Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020, wyd. II), oraz The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020). Wykładowca warsztatów dot. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników Krajowych Punktów Kontaktowych OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień do KPK OECD w zakresie naruszania wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Członek zespołu analityków w ramach Alliance for Corporate Transparency oraz koordynator powiązanych z nim projektów.
Dorota Linek, Kierownik projektów, Atmoterm S.A.
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska. W Atmoterm SA, zajmuje się tematyką śladu węglowego, zrównoważonego rozwoju, ESG. Realizuje liczne projekty dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu m.in. wydobywczej, opakowaniowej, motoryzacyjnej, wspierając przedsiębiorców w przeprowadzeniu transformacji środowiskowej 
i ograniczaniu wpływu na klimat, dążąc jednocześnie do poprawiania świadomości środowiskowej zarówno w strefie zawodowej jak i prywatnej. Realizuje również zadania związane ze wdrażaniem przedsiębiorstw do tematyki emisji GHG oraz edukacją w tym zakresie, a także opracowaniem i doskonaleniem narzędzia do obliczania śladu węglowego na platformie ekostrateg.com.
Agnieszka Orłowska, Dyrektor Zarządzająca, Olympus Business Services Sp. z o.o.
Posiada prawie 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14 lat w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BSS, Business Services Sector). Po początkowych latach kariery w Skanska w Dziale Finansów spędziła 7 lat w WABCO na różnych stanowiskach HR - jej kariera rozwijała się od stanowiska specjalisty ds. płac do dyrektora HR dla całego zakładu produkcyjnego.
Z sektorem BSS Agnieszka związana jest od 2007 roku, kiedy dołączyła do HP Global Business Center w drugim roku jego istnienia. Przez 8 lat pracowała w HP pełniąc różne funkcje kierownicze - od zarządzania wiedzą, doskonałością operacyjną, zarządzania operacyjnego do roli dyrektora Centrum i prezesa zarządu. Agnieszka spędziła również 3 lata pracując w Google, zarządzając operacjami obsługi klienta w regionie EMEA. To dało jej szansę na zdobycie większego doświadczenia komercyjnego i ponoszenia większej odpowiedzialności regionalnej, ponieważ klienci byli głównie zewnętrzni. To doświadczenie dało jej możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami jednej z największych firm z branży high-tech.
Od 2018 roku Agnieszka związana jest z firmą Olympus, dla której stworzyła pierwsze Centrum Biznesowe, a także współtworzyła organizację GBS (Global Business Services) działającą we wszystkich regionach. Dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w sektorze BSS, Agnieszka od samego początku przyczyniła się do rozwoju Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Przez wiele lat pełniła funkcję ABSL Wrocław Chapter Lead, a w latach 2017-2019 wchodziła w skład Rady Strategicznej ABSL odpowiedzialnej za obszar Talentów. W grudniu 2021 roku Agnieszka została wybrana na członka Rady Strategicznej ABSL – odpowiada za obszar ESG (Environment, Social, Governance).
Aleksandra Pawelec, Starsza Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP
Absolwentka Wydziału Chemii, specjalizacji ‘Analityka w ochronie środowiska i zdrowia’ na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Związana z LPP od stycznia 2020 roku, gdzie odpowiada za opracowywanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju 
w obszarze ochrony środowiska.
Bierze czynny udział w realizacji strategii zmniejszania śladu węglowego LPP w całym łańcuchu wartości, w tym pełni kluczową rolę w procesie wyliczeń poziomu emisji generowanych przez spółkę we wszystkich zakresach według GHG Protocol.
Koordynuje działania LPP w ramach członkostwa w międzynarodowej organizacji Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), której celem jest wyeliminowanie niebezpiecznych substancji chemicznych z procesów produkcyjnych odzieży. Ponadto odpowiada za ocenę ryzyka wodnego w obszarze procesów produkcyjnych LPP oraz dba o zgodność asortymentu firmy z europejskimi wymogami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.
Joanna Sobótka-Klimczak, Expert - Sustainability, Centrum Eksperckie ESG Innowacje
Ekspert i praktyk tematów zrównoważonego rozwoju, ESG i CSR. W ING Bank Śląski odpowiedzialna za rozwój i realizację Strategii ESG, integrację aspektów ESG z celami biznesowymi Banku, a także inicjowanie i koordynowanie projektów z zakresu edukacji 
o zrównoważonym rozwoju.
Doświadczenie w obszarze ESG zdobywała pracując w dużych firmach z branży energetycznej (Grupa Enea) i budowlanej (Grupa Terreal), gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, raportowanie niefinansowe, zarządzanie kwestiami ESG na poziomie Grupy.
Absolwentka Executive MBA Poznań-Atlanta. Studentka Swedish Institute Management program in Sustainability.
Marzena Strzelczak, Prezeska zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe
Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Raporty Zrównoważonego Rozwoju, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to 
z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji.
Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.
Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.
Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.
Karolina Studniarek, Senior ESG Manager, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Karolina Studniarek jest specjalistką z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach rynku kapitałowego zarówno po stronie prywatnych jednostek bankowych i maklerskich, jak i po stronie regulatora – Komisji Nadzoru Finansowego.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ukończyła The Swedish Institute Management Programme Northern Europe 2016 (program menadżerski poświęcony zmianom związanym z wdrażaniem zrównoważonych idei w biznesie). Ponadto kwalifikacje zawodowe rozwijała również poprzez studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej (Szkoła Główna Handlowa) oraz z tematyki ESG – Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy (Akademia Leona Koźmińskiego).
W ramach obecnych obowiązków Senior ESG Managera Karolina Studniarek koordynuje prace w zakresie wdrażania Strategii ESG GK GPW 2025 oraz przygotowania corocznego raportowania pozafinansowego w GK GPW (raportowanie kwestii ESG).
Magdalena Sułek-Domańska, Managerka ds. Zrównoważonego Rozwoju i PR, Global Cosmed S.A.
Praktyk ESG z gruntownym wykształceniem w obszarze zrównoważonego rozwoju i komunikacji. Skuteczna i kreatywna. Odpowiada za stworzenie i wdrożenie strategii ESG w Global Cosmed S.A. oraz raportowanie niefinansowe na GPW. Jako liderka Rady ds. ESG prowadzi Grupy robocze wypracowujące m.in. politykę klimatyczną i łańcucha dostaw, kodeks etyki, narzędzia raportowania ESG 
czy liczenia emisji w zakresie 1,2 i 3. Mentorka Fundacji Think, z zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym 
w pracy m.in. w PwC, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, UNDP (Agendzie ONZ ds. Rozwoju), Danone i ENERIS. Tworzyła międzysektorowe inicjatywy tj. Koalicja 5 frakcji (5frakcji.pl), koalicjabhp.pl, nagradzana za rozwiązania z obszaru innowacji społecznych.
Marek Szolc, Methodology & Research Expert, EcoVadis
Methodology & Research Expert w EcoVadis, globalnym liderze zapewniającym najbardziej zaufany rating jakości systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w łańcuchach dostaw, szef działu Etyki Biznesu. Radny m.st. Warszawy 
i wiceprzewodniczący miejskiej Komisji Ochrony Środowiska. Współzałożyciel stichtingu TTT Instituut świadczącego doradztwo strategiczne w obszarze praw osób LGBT+. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo francuskie na Université de Poitiers. Specjalista w obszarze ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Wcześniej pracował jako prawnik w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz jako legislator i doradca ds. polityk publicznych w jednym z sejmowych klubów parlamentarnych.
Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka
i Biznesu. Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Absolwentka Uniwersytetu Warwick w dziedzinie europejskich stosunków pracy i zarządzania personelem.
Inicjatorka i realizatorka projektów w obszarze CSR, przestrzegania praw człowieka w biznesie oraz zagadnień dotyczących rynku pracy. Autorka publikacji i artykułów eksperckich w obszarze CSR, zarządzania personelem i dialogu społecznego. Pomaga rozwijać potencjał organizacji dostarczając nie tylko wiedzy, ale także praktycznych rozwiązań oraz ‘szytych na miarę’ narzędzi.
Katarzyna Udrycka, Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności
Ekspertka programu doradczego dla firm „Climate Leadership” prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl) prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Klimatyczna” (Climate Fresk) opracowanych na podstawie danych 
z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Bio” opartych na raportach Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Warsztaty prowadzi w Polsce i we Francji.
Na co dzień prowadzi monitoringi i inwentaryzację siedlisk ptaków i nietoperzy w budynkach w związku z remontami.
Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody; związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną ptaków 
w miastach (np. Fundacja Szklane Pułapki).
Wojciech Wieroński, Członek Rady, CIMA
CFO z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym, obecnie pełniący rolę Dyrektora Zarządzającego ds. Finansów w Media Markt Saturn Polska. Wcześniej przez 18 miesięcy kierował zespołem finansowym sieci aptek Dr Max, wiodącego operatora na rynku aptecznym zarówno w Polsce jak i w Europe Centralnej.
Większość swojej dotychczasowej kariery Pan Wojciech spędził w sektorze handlu w strukturach grupy Tesco PLC Dołączył do organizacji w roku 1999 jako młodszy analityk finansowy, w latach 2015-2018 zajmował stanowisko Regionalnego Dyrektora Finansowego gdzie odpowiadał za całość operacji finansowych w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.
Pan Wojciech ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizując się 
w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W roku 2008 zdobył międzynarodowe kwalifikacje zarządcze w ramach organizacji CIMA, 
w której aktywnie działa od lat, wspierając jej rozwój oraz członków w ramach programu mentoringowego, którego jest autorem i
 głównym sponsorem. W roku 2019 został nominowany do Rady Instytutu CIMA gdzie reprezentuje region całej Europy.
W wolnych chwilach Pan Wojciech podróżuje wraz z przyjaciółmi oraz uprawia sport, głównie bieganie, jazdę na rowerze, squash oraz nurkowanie.
Dr Tomasz Karol Wiśniewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.
Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek zespołu do spraw raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów, grupy roboczej do spraw zrównoważonych finansów SRRK.
Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.
Sylwia Wochal, Dyrektor ds. ESG w Pionie Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski
Z ING Bankiem Śląskim związana jest od 2008. Odpowiada za wzrost zaangażowania klientów i aktywności banku w obszarze zrównoważonego finansowania. Pracuje nad rozwojem produktów, procesów oraz wiedzy i ekspertyzy w zakresie ESG Governance. 
W tym celu współpracuje z pozostałymi jednostkami banku i globalną siecią Wholesale Banking Grupy ING. Finansistka z ponad 
20-letnim doświadczeniem w bankowości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG S.A.
Od 15 lat odpowiada za pracę najefektywniejszych zespołów sprzedażowych na polskim rynku nieruchomości. Od prawie 20 lat posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomości. Kierowała pracą ponad 100 doradców ds. nieruchomości w firmie Home Broker a obecnie od ponad dziesięciu lat kieruje zespołem sprzedaży ROBYG S.A w Gdańsku i Poznaniu – jednego
z liderów rynku deweloperskiego w Polsce. W 2021 r. objęła stanowisko Head of ESG w ROBYG S.A. Tworzyła strategię zrównoważonego rozwoju w ROBYG S.A. oraz odpowiada
za raportowanie ESG. Jest również Ambasadorem Paktu na Rzecz Klimatu – oficjalnego programu Unii Europejskiej realizującego zadania w ramach Green Deal.
Anna Wojciechowska w ROBYG odpowiada za strategię produktową ROBYG w Gdańsku
i Poznaniu. W ramach swoich aktywności nadzoruje przygotowanie inwestycji do sprzedaży począwszy od akceptacji lokalizacji inwestycji, wytycznych projektowych aż do wprowadzenia produktu do sprzedaży. W tym zakresie współpracuje z architektami 
i działami budowlanymi. Od lat zajmuje się także rekrutacją, szkoleniem i nadzorem pracy zespołów sprzedażowych na rynku nieruchomości oraz jest certyfikowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.
Prywatnie tematyka równościowa i feministyczna od wielu lat towarzyszą jej i są niezwykle bliskie, co znajduje odzwierciedlenie w jej autorskich publikacjach i codziennych działaniach.
Anna Wojciechowska została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Tym samym dołączyła do grona 16 Ambasadorów w Polsce, których rolą jest współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ukończyła studia filozoficzne oraz szereg kursów i szkoleń z zarządzania sprzedażą oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Marcelina Wojciechowska, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju w PKN ORLEN
Lideruje obszarowi ESG w PKN ORLEN. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju GK ORLEN. Nadzoruje ratingi ESG oraz raportowanie tematyki zrównoważonego rozwoju, a także wspiera komunikacje inwestorską w zakresie ESG. Prowadzi edukację i promowanie tematyki ESG w organizacji ukierunkowaną na "zarządzanie zmianą dla zrównoważonego rozwoju" oraz promowanie postaw ESG wykraczających poza standardy wynikające z obowiązujących regulacji.
Zanim dołączyła do PKN ORLEN, doświadczenie zawodowe zdobywała w Deloitte Polska, gdzie odpowiadała audyty sprawozdań finansowych.
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)
Od 2002 roku pracownik ONZ. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura UNDP w Polsce. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub.
Wykładowca m.in.: Central European University, SGH, ALK, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytetu Humanistycznospołeczny, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.
Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i megatrendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do nich. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA).
Od 2003 do 2006 r. w członek Grupy strategicznej przy Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora Regionalnego UNDP na Europę i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m.in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 r. w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
Ewa Zamościńska, Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo
Doświadczony menedżer projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku.
Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy.
Patrycja Zbytniewska, Prezeska Fundacji LPP, Liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego, LPP
Od początku kariery zawodowej zaangażowana w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, realizację projektów społecznych oraz przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju. Od 2017 roku związana z Grupą LPP, w której odpowiada za wdrażanie standardów etycznych i polityki poszanowania praw człowieka, zarządzanie różnorodnością oraz realizację polityki CSR. Pomysłodawczyni i inicjatorka programów wolontariackich oraz projektów skoncentrowanych na aktywizacji społeczności lokalnych. Odpowiada także za proces przygotowywania sprawozdań zrównoważonego rozwoju spółki.
Równolegle piastuje funkcję Prezesa Fundacji LPP działającej na rzecz osób chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Master of European Political Studies na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu CSR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Organizator
Patroni honorowi
Partnerzy strategiczni
Partnerzy
Patroni medialni
Masz pytania? Skontaktuj się
z organizatorem:

Agnieszka Kocińska-Danielewicz
agnieszka.kocinska-danielewicz@csrinfo.org
+48 600 534 779
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.CSRinfo.org
www.rejestrraportow.pl
www.linkedin.com/company/csrinfo